Grup lavaman dhe bide – Haiba

Kryesore/Rubinetaria/Grup lavaman dhe bide – Haiba