Set porcelani Vitra – Linja Sento (në tokë)

Kryesore/Komplete Porcelani/Set porcelani Vitra – Linja Sento (në tokë)